Odborný kurz: Pohyb a stabilita (2. kurz cyklu Fyzioterapie funkce)

Termín: 17.-19.11.2017 (pátek-neděle)
Cena: 4.500,- Kč (platba nejpozději do 27.10.2017)
Kde se koná: CKP Sámova, Sámova 410/28, P 10
Dotazy: kurzy@ckpsamova.cz
Registrace: http://tinyurl.com/pohybastabilita2017
Pozvánka: 

Anotace odborného kurzu:

Kurz Pohyb a stabilita je druhým ze série kurzů Fyzioterapie funkce – přístupu, který za léta své praxe vyvinula Bc. Clara Lewitová později ve spolupráci s dalšími učiteli tohoto terapeutického směru.
Kurz navazuje na kurz Forma – funkce – facilitace. Pro porozumění obsahu druhého kurzu je třeba mít absolvovaný první kurz u některého z učitelů Fyzioterapie funkce (Bc. Lewitová, Mgr. Maryška,
Mgr. Holubcová, Mgr. Král).
Kurz je sestaven ze šesti přednáškových bloků a šesti témat, která vždy obsahují výklad, terapeutickou praxi a aktivní cvičení.

Co je Fyzioterapie funkce dle Clary Lewitové:

“Fyzioterapie funkce je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO pacienta ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima (směrem k optimu). Terapeutickými vstupy mění napětí a reaktibilitu (vnímání), tím také chování-funkci a v posledku i strukturu směrem k optimu. Podle reakcí pacienta a probíhajících změn mění terapeutické vstupy: terapie je DIALOG pacienta s terapeutem. Terapeut hledá vhodné postupy a doprovází pacienta při aktivním UČENÍ se nových možností regulace napětí, koordinace pohybů, vnímání a (pohybové) životosprávy, optimální pro tohoto neopakovatelného člověka, pacienta. Při ČTENÍ, DIALOGU i UČENÍ vycházíme z CELKU pacienta a všechny kroky terapeutické práce (aktivní i pasivní) se vztahují k tomuto CELKU.“

Lektor Mgr. Marek Král:

Vystudoval v roce 2000 magisterské studium fyzioterapie na Karlově univerzitě v Praze se specializací na somatopsychoterapii. Mezi lety 2002 až 2008 působil jako asistující lektor Clary Lewitové. Od roku 2008 pracuje jako samostatný učitel „Fyzioterapie funkce“, přístupu vycházejícího z učení Clary Lewitové v kurzech i v rámci výuky Bc. i Mgr. studentů UK FTVS. V současné době je fyzioterapeutem v soukromé ambulanci „die Praxis“, Physiotherapie Thom Kuipers ve Švýcarsku.

Orientační harmonogram kurzu 

PÁTEK

09.00 – 10.00 Prezence účastníků, zahájení kurzu, organizační záležitosti

10.00 – 13.00 Teorie: Vývoj koordinace, neurofyziologické předpoklady adekvátní

stabilizace. Celek jako forma – jaký prostor zaujímá. Stabilita jako pohyb.

Praxe: Vyšetření člověka, formy jeho těla, v celku, v detailech. Popis. Výpověď tvaru.

13.00 – 14.00 Přestávka na oběd

14.00 – 18.00 Teorie: Pohyb a stabilita jako komplementární funkce; „nesení“ versus

„držení“. Trupový válec.

Praxe: Vzájemný vztah pohybu a stability, trup a končetiny, jejich vztah v různých situacích. Příprava pacienta na práci na stabilizační funkci. Práce minimální silou.

SOBOTA

8.45–9.00 Ranní káva/čaj

9.00–13.00 Teorie: Stabilizační funkce a vertikalizace. Adekvátní a Paradoxní stabilizace.

Praxe: Podmínky pro vertikalizaci, vertikalizace. Stabilní změny poloh. Příprava pro dynamickou stabilizaci trupu.

13.00–14.00 Přestávka na oběd

14.00–18.30 Teorie: Hypermobilita, nestabilita/stabilita lokálně v jednotlivých kloubech, jakož i v celém systému.

Praxe: Stabilizační funkce a její zlepšení v jednotlivých kloubech: cílená

stabilizace pro každý kloub, jakož i systému jako celku v různých výchozích polohách.

NEDĚLE

8.45–9.00 Ranní káva/čaj

9.00–13.30 Teorie: Pasivní vs. aktivní opora. Vnější opora (tape, pás). Význam os. Stabilita pohybu v prostoru, vliv gravitace.

Praxe: přiměřené napětí pro každou polohu. Opora o zem. Stabilita končetin a stabilita prostoru. Adekvátní stabilizace v dynamice.

13.30–14.00 Ukončení kurzu, diskuse, organizační záležitosti

Určeno pro:

fyzioterapeuty, lékaře, maséry

S sebou:

pohodlné oblečení, psací potřeby, blok

Příspěvek byl publikován v rubrice Proběhlé kurzy a programy, Semináře a programy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.