Praktický kurz: Komplexní terapie pánevního dna (praktické rozšíření kurzu gynekologie pro fyzioterapeuty)

TENTO KURZ JE JIŽ PLNĚ OBSAZENÝ, MOMENTÁLNĚ EVIDUJEME JEN NÁHRADNÍKY!


Termín: 20.-22. dubna 2018 
Lektorka: PhDr. Michaela Prokešová, PhD.
Cena: 4.500,- Kč 
Určeno pro: fyzioterapeuty, lékaře a další zájemce
Kde se koná: CKP Sámova, Sámova 410/28, Praha 10
Dotazy: kurzy@ckpsamova.cz
Registrace: ONLINE PŘIHLÁŠENÍ 
Pozvánka: 


Anotace:
Cílem kurzu je seznámení se s aktuálními trendy v diagnostice a konzervativní léčbě dysfunkce pánevního dna z pohledu fyzioterapeuta. Kurz poskytuje celistvý pohled na problematiku pánevního dna. V klinické praxi bylo jednoznačně ověřeno, že při terapii svalů PD nestačí jejich pouhé posilování, ale je zapotřebí je ošetřovat komplexně v přímé návaznosti na soudobé medicínské znalosti. Problematika pánevního dna tedy není pouze lokálním problémem, ale vždy by se měla řešit holistickým přístupem
(v diagnostice i léčbě).

Obě části kurzu (teoretická i praktická) přinášejí poznatky z urogynekologie, psychogynekologie, rehabilitační a fyzikální medicíny a fyzioterapie v gynekologii.
Teoretická část zahrnuje informace o nejčastějších diagnózách, se kterými se fyzioterapeut může setkat při řešení problematiky pánevního dna (např. inkontinence, neplodnost, sexuální problémy, pánevní bolesti).
V praktické části se účastníci seznámí se specifickým nálezem klinického vyšetření při dysfunkci pánevního dna a vybranými terapeutickými metodami vhodnými pro léčbu zmiňované problematiky.
Léčebné metody zvolené pro tento kurz mají za úkol ukázat terapeutům směr a možnosti jejich působení v rámci léčby PD nikoli dogmaticky říkat, že jen ty jsou nejvhodnější k terapii této problematiky.
Lektorka kurzu se řídí heslem docenta Véleho:
„Terapeut nemá být v zajetí jedné metody.“


Lektorka: 
PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D. vystudovala v r. 1998 na FTVS UK Praha obor Fyzioterapie, specializace: „Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému“. V roce 1996 absolvovala kurz „Léčba funkční ženské sterility metodou Mojžíšové“ a od té doby se zabývá problematikou funkčních poruch motoriky vázaných na poruchy funkce urogynekologického systému. Dále absolvovala kurz DNS, posturální terapii dle Véleho a Čumpelíka a je garantkou PNF. Pedagogické aktivity má zaměřeny na Diferenciální diagnostiku v gynekologii z pohledu fyzioterapeuta a také přednáší v certifikovaném kurzu „Léčba funkční ženské sterility metodou Mojžíšové“ o problematice pánevního dna. Pravidelně se účastní konferencí pořádaných Českou urogynekologickou společností a vyučuje v CKP Sámova.

 

Orientační časový harmonogram (je upravován v průběhu kurzu):

PÁTEK

16:30-17:00

Prezence účastníků

17:00-18:30

Zahájení kurzu

Základní funkce svalů PD

Základní typy funkčně podmíněného svalového hypertonu

Neurologické vyšetření ve vztahu k dysfunkci PD

Svaly PD ve vztahu k limbickému systému

Viscero-vertebrální a vertebro-viscerální vztahy ve spojitosti s PD

18:30-18:45

Přestávka

18:45-20:00

PD v homosystému nohy

PD a energetický biosystém

Vztah postury a svalů PD

Rizika císařského řezu z pohledu fyzioterapie

Diskuse

SOBOTA 

9:00-10:30

Descenzus a prolaps pánevních orgánů

Inkontinence moči

Psychogenní poruchy mikce

Svaly PD a defekace

Využití poporodního/rektálního polštáře

Využití těhotenského polštáře

Diskuse

10:30-10:45

Přestávka

10:45-12:00

Teoreticko-praktická část kurzu

Význam cirkulace krve a lymfy v terapii PD

M-MLD (myofasciální-manuální lymfatická drenáž) dle Loskotové

Terapie lymfatického systému ve vztahu k dysfunkci PD

Diskuse

12:00-13:00

Oběd

13:00-14:30

Posilování svalů PD v souhře se svaly dolních končetin a osového aparátu

Využití PNF v léčbě PD

Komplexní pohled na léčbu PD

Diskuse

14:30-14:45

Přestávka

14:45-16:15

Diastáza mm. recti abdominis (etiopatogeneze, diagnostika, terapie)

Využití posturální terapie dle Véleho a Čumpelíka v léčbě PD

Využití DNS v léčbě PD

16:15-16:30

Přestávka

16:30-18:00

Využití therabandu v léčbě PD

Diskuse

NEDĚLE 

9:00-10:30

Vyšetření pohybového aparátu ve vztahu k dysfunkci PD

Zafixovaná nutace pánve

Neurologické vyšetření u poruchy PD

Vyšetření bioenergetického systému ve vztahu k dysfunkci PD

10:30-10:45

Přestávka

10:45-12:00

Praktické zkušenosti při vyšetření a terapii svalů PD per rectum vs per vaginam

12:00-13:00

Oběd

13:00-14:30

Terapie jizev spojených s PD

14:30-15:45

Cvičení s využitím labilních ploch

Reflexní zónová terapie nohy v souvislosti s léčbou PD

15:45-16:00

Přestávka

16:00-17:00

Využití metody Mojžíšové v léčbě dysfunkce PD

Diskuse

Závěr

S SEBOU:

pohodlné oblečení, přezůvky, psací potřeby, blok, neurologické kladívko, velkou kancelářskou svorku, molitanový míček – střední (možno zakoupit na místě), theraband 2m (možno zakoupit na místě), 7 semínek z jablka, nůžky

Budeme pracovat také s ladičkou a Wartenbergovým kolečkem, označovaným také jako neurologické kolečko. Pokud máte, můžete si donést, jinak budou k zapůjčení.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Proběhlé kurzy a programy, Semináře a programy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.