Praktický kurz: Komplexní terapie pánevního dna (praktické rozšíření kurzu gynekologie pro fyzioterapeuty)

Termín: 20.-22. dubna 2018 (podrobnější harmonogram bude nastíněn v pozvánce)
Lektorka: PhDr. Michaela Prokešová, PhD.
Cena: 4.500,- Kč 
Určeno pro: fyzioterapeuty, lékaře a další zájemce
Kde se koná: CKP Sámova, Sámova 410/28, Praha 10
Dotazy: kurzy@ckpsamova.cz
Registrace: ONLINE PŘIHLÁŠENÍ 
Pozvánka: 


Anotace:
Cílem kurzu je seznámení se s aktuálními trendy v diagnostice a konzervativní léčbě dysfunkce pánevního dna z pohledu fyzioterapeuta. Kurz poskytuje celistvý pohled na problematiku pánevního dna. V klinické praxi bylo jednoznačně ověřeno, že při terapii svalů PD nestačí jejich pouhé posilování, ale je zapotřebí je ošetřovat komplexně v přímé návaznosti na soudobé medicínské znalosti. Problematika pánevního dna tedy není pouze lokálním problémem, ale vždy by se měla řešit holistickým přístupem
(v diagnostice i léčbě).

Obě části kurzu (teoretická i praktická) přinášejí poznatky z urogynekologie, psychogynekologie, rehabilitační a fyzikální medicíny a fyzioterapie v gynekologii.
Teoretická část zahrnuje informace o nejčastějších diagnózách, se kterými se fyzioterapeut může setkat při řešení problematiky pánevního dna (např. inkontinence, neplodnost, sexuální problémy, pánevní bolesti).
V praktické části se účastníci seznámí se specifickým nálezem klinického vyšetření při dysfunkci pánevního dna a vybranými terapeutickými metodami vhodnými pro léčbu zmiňované problematiky.
Léčebné metody zvolené pro tento kurz mají za úkol ukázat terapeutům směr a možnosti jejich působení v rámci léčby PD nikoli dogmaticky říkat, že jen ty jsou nejvhodnější k terapii této problematiky.
Lektorka kurzu se řídí heslem docenta Véleho:
„Terapeut nemá být v zajetí jedné metody.“


Lektorka: 
PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D. vystudovala v r. 1998 na FTVS UK Praha obor Fyzioterapie, specializace: „Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému“. V roce 1996 absolvovala kurz „Léčba funkční ženské sterility metodou Mojžíšové“ a od té doby se zabývá problematikou funkčních poruch motoriky vázaných na poruchy funkce urogynekologického systému. Dále absolvovala kurz DNS, posturální terapii dle Véleho a Čumpelíka a je garantkou PNF. Pedagogické aktivity má zaměřeny na Diferenciální diagnostiku v gynekologii z pohledu fyzioterapeuta a také přednáší v certifikovaném kurzu „Léčba funkční ženské sterility metodou Mojžíšové“ o problematice pánevního dna. Pravidelně se účastní konferencí pořádaných Českou urogynekologickou společností a vyučuje v CKP Sámova.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Připravované kurzy a programy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.