Nový termín odborného kurzu Komplexní terapie pánevního dna (praktické i teoretické rozšíření kurzu gynekologie pro fyzioterapeuty)

KURZ JE PLNĚ OBSAZEN, EVIDUJEME POUZE NÁHRADNÍKY!


Termín: 13. – 15. července 2018
Lektorka: PhDr. Michaela Prokešová, PhD.
Cena: 4.500,- Kč 
Určeno pro: fyzioterapeuty, lékaře a další zájemce
Kde se koná: CKP Sámova, Sámova 410/28, Praha 10
Dotazy: kurzy@ckpsamova.cz
Registrace: ONLINE PŘIHLÁŠENÍ 
Pozvánka ke stažení: ZDE


Anotace:
Cílem kurzu je seznámení se s aktuálními trendy v diagnostice a konzervativní léčbě dysfunkce pánevního dna z pohledu fyzioterapeuta. Kurz poskytuje celistvý pohled na problematiku pánevního dna. V klinické praxi bylo jednoznačně ověřeno, že při terapii svalů PD nestačí jejich pouhé posilování, ale je zapotřebí je ošetřovat komplexně v přímé návaznosti na soudobé medicínské znalosti. Problematika pánevního dna tedy není pouze lokálním problémem, ale vždy by se měla řešit holistickým přístupem

(v diagnostice i léčbě).

Obě části kurzu (teoretická i praktická) přinášejí poznatky z urogynekologie, psychogynekologie, rehabilitační a fyzikální medicíny a fyzioterapie v gynekologii.
Teoretická část zahrnuje informace o nejčastějších diagnózách, se kterými se fyzioterapeut může setkat při řešení problematiky pánevního dna (např. inkontinence, neplodnost, sexuální problémy, pánevní bolesti).
V praktické části se účastníci seznámí se specifickým nálezem klinického vyšetření při dysfunkci pánevního dna a vybranými terapeutickými metodami vhodnými pro léčbu zmiňované problematiky.
Léčebné metody zvolené pro tento kurz mají za úkol ukázat terapeutům směr a možnosti jejich působení v rámci léčby PD nikoli dogmaticky říkat, že jen ty jsou nejvhodnější k terapii této problematiky.
Lektorka kurzu se řídí heslem docenta Véleho:
„Terapeut nemá být v zajetí jedné metody.“


Lektorka: 
PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D. vystudovala v r. 1998 na FTVS UK Praha obor Fyzioterapie, specializace: „Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému“. V roce 1996 absolvovala kurz „Léčba funkční ženské sterility metodou Mojžíšové“ a od té doby se zabývá problematikou funkčních poruch motoriky vázaných na poruchy funkce urogynekologického systému. Dále absolvovala kurz DNS, posturální terapii dle Véleho a Čumpelíka a je garantkou PNF. Pedagogické aktivity má zaměřeny na Diferenciální diagnostiku v gynekologii z pohledu fyzioterapeuta a také přednáší v certifikovaném kurzu „Léčba funkční ženské sterility metodou Mojžíšové“ o problematice pánevního dna. Pravidelně se účastní konferencí pořádaných Českou urogynekologickou společností a vyučuje v CKP Sámova.


Časový harmonogram:

PÁTEK

12:30-13:00 Prezence účastníků 

13:00-20:00 Teoretická část

13:00-14:30

Zahájení kurzu

Základní funkce svalů PD

Základní typy funkčně podmíněného svalového hypertonu

Svaly PD ve vztahu k limbickému systému

Viscero-vertebrální a vertebro-viscerální vztahy ve spojitosti s PD

Neurologické vyšetření ve vztahu k dysfunkci PD

14:30-14:45 Přestávka

14:45-16:15 Teoreticko-praktická část kurzu

Neurologické vyšetření u poruchy PD – praxe

Vztah postury a svalů PD

Využití PNF v léčbě PD

Posilování svalů PD v souhře se svaly dolních končetin a osového aparátu

Diskuse

16:15-16:30 Přestávka

16:30-18:00

Rizika císařského řezu z pohledu fyzioterapie

Descenzus a prolaps pánevních orgánů

Inkontinence moči

Psychogenní poruchy mikce

Svaly PD a defekace

Využití poporodního/rektálního polštáře

Využití těhotenského polštáře

Diskuse

18:00-18:15 Přestávka

18:15-20:00

Význam cirkulace krve a lymfy v terapii PD

M-MLD (myofasciální-manuální lymfatická drenáž) dle Loskotové

Terapie lymfatického systému ve vztahu k dysfunkci PD

Diskuse

SOBOTA

9:00-18:00 Teoreticko-praktická část kurzu

9:00-10:30

Vyšetření pohybového aparátu ve vztahu k dysfunkci PD

Zafixovaná nutace pánve

Praktické zkušenosti při vyšetření a terapii svalů PD per rectum vs per vaginam

Diskuse

10:30-10:45 Přestávka

10:45-12:00

Diastáza mm. recti abdominis (etiopatogeneze, diagnostika, terapie)

Využití DNS v léčbě PD

Diskuse

12:00-13:00 Oběd

13:00-14:30

Využití posturální terapie dle Véleho a Čumpelíka v léčbě PD

Cvičení s využitím labilních ploch

Využití therabandu v léčbě PD

Diskuse

14:30-14:45 Přestávka

14:45-16:15

Využití metody Mojžíšové v léčbě dysfunkce PD

Diskuse

16:15-16:30 Přestávka

16:30-18:00

Terapie jizev spojených s PD

Diskuse

NEDĚLE

9:00-13:00 (14:00) Teoreticko-praktická část kurzu

9:00-10:30

PD a energetický biosystém

PD v homosystému nohy

10:30-10:45 Přestávka

10:45-12:15

Vyšetření bioenergetického systému ve vztahu k dysfunkci PD

Reflexní zónová terapie nohy v souvislosti s léčbou PD

Komplexní pohled na léčbu PD

12:15-12:30 Přestávka

12:30-13:00 (14:00) Diskuse a závěr


S sebou: 

pohodlné oblečení, přezůvky, psací potřeby, blok, neurologické kladívko, velkou kancelářskou svorku, molitanový míček – střední (možno zakoupit na místě), theraband 2m (možno zakoupit na místě), 7 semínek z jablka, nůžky

Budeme pracovat také s ladičkou a Wartenbergovým kolečkem, označovaným také jako neurologické kolečko. Pokud máte, můžete si donést, jinak budou k zapůjčení.


Žádáme účastníky kurzu, aby se dopředu seznámili s články PhDr. Michaely Prokešové, PhD. věnovanými tématice pánevního dna, které byly publikovány v časopise Umění Fyzioterapie č. 3 a 5. Obě čísla můžete zakoupit na recepci CKP Sámova.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Proběhlé kurzy a programy, Semináře a programy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.