Celostní přístup v terapii pánevního dna 15.-17.2.2019

Termín: 15.-17.2.2019 (účast je nutná v plném rozsahu pátek-neděle)
Lektorka: PhDr. Michaela Prokešová, PhD.
Cena: 4 500,- Kč 
Určeno pro: fyzioterapeuty, lékaře a další odborníky 
Kde se koná: CKP Sámova, Sámova 410/28, Praha 10
Dotazy: kurzy@ckpsamova.cz
Online přihlášení: zde 
Pozvánka ke stažení: zde


Anotace:
Cílem kurzu je seznámení se s aktuálními trendy v diagnostice a konzervativní léčbě dysfunkce pánevního dna z pohledu fyzioterapeuta. Kurz poskytuje celistvý pohled na problematiku pánevního dna. V klinické praxi bylo jednoznačně ověřeno, že při terapii svalů PD nestačí jejich pouhé posilování, ale je zapotřebí je ošetřovat komplexně v přímé návaznosti na soudobé medicínské znalosti. Problematika pánevního dna tedy není pouze lokálním problémem, ale vždy by se měla řešit holistickým přístupem

(v diagnostice i léčbě).

Obě části kurzu (teoretická i praktická) přinášejí poznatky z urogynekologie, psychogynekologie, rehabilitační a fyzikální medicíny a fyzioterapie v gynekologii. 
Teoretická část zahrnuje informace o nejčastějších diagnózách, se kterými se fyzioterapeut může setkat při řešení problematiky pánevního dna (např. inkontinence, neplodnost, sexuální problémy, pánevní bolesti).
V praktické části se účastníci seznámí se specifickým nálezem klinického vyšetření při dysfunkci pánevního dna a vybranými terapeutickými metodami vhodnými pro léčbu zmiňované problematiky.
Léčebné metody zvolené pro tento kurz mají za úkol ukázat terapeutům směr a možnosti jejich působení v rámci léčby PD nikoli dogmaticky říkat, že jen ty jsou nejvhodnější k terapii této problematiky.
Lektorka kurzu se řídí heslem docenta Véleho:
„Terapeut nemá být v zajetí jedné metody.“


Lektorka: 
PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D. vystudovala v r. 1998 na FTVS UK Praha obor Fyzioterapie, specializace: „Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému“. V roce 1996 absolvovala kurz „Léčba funkční ženské sterility metodou Mojžíšové“ a od té doby se zabývá problematikou funkčních poruch motoriky vázaných na poruchy funkce urogynekologického systému. Dále absolvovala kurz DNS, posturální terapii dle Véleho a Čumpelíka a je garantkou PNF. Pedagogické aktivity má zaměřeny na Diferenciální diagnostiku v gynekologii z pohledu fyzioterapeuta a také přednáší v certifikovaném kurzu „Léčba funkční ženské sterility metodou Mojžíšové“ o problematice pánevního dna. Pravidelně se účastní konferencí pořádaných Českou urogynekologickou společností a vyučuje v CKP Sámova.


Časový harmonogram: 
harmonogram kurzu je předběžný, lektorka si vyhrazuje právo upravit ho dle aktuálních podmínek, např. únava studentů, vhodnost výměny praktické části za teoretickou, atp.
 

Na kurz je možné přijet nejdříve půl hodiny před začátkem – vzhledem k provozu ordinací. Při dřívějším příjezdu využijte příjemné prostředí kavárny Moabit ve Vršovické ulici, kavárnu chráněné dílny Neobyčejná galerie v Sámově ulici nebo navštivte nedaleký park Grébovka s výhledem na Prahu.

PÁTEK

12:30-13:00 Prezence účastníků 
13:00-20:00 Teoretická část
13:00-14:30 Zahájení kurzu, Základní funkce svalů PD, Základní typy funkčně podmíněného svalového hypertonu, Svaly PD ve vztahu k limbickému systému, Viscero-vertebrální a vertebro-viscerální vztahy ve spojitosti s PD, Neurologické vyšetření ve vztahu k dysfunkci PD
14:30-14:45 Přestávka
14:45-16:15 Teoreticko-praktická část kurzu; Neurologické vyšetření u poruchy PD – praxe, Vztah postury a svalů PD, Využití PNF v léčbě PD, Posilování svalů PD v souhře se svaly dolních končetin a osového aparátu, Diskuse
16:15-16:30 Přestávka
16:30-18:00 Rizika císařského řezu z pohledu fyzioterapie, Descenzus a prolaps pánevních orgánů, Inkontinence moči, Psychogenní poruchy mikce, Svaly PD a defekace, Využití poporodního/rektálního polštáře, Využití těhotenského polštáře, Diskuse
18:00-18:15 Přestávka
18:15-20:00 Význam cirkulace krve a lymfy v terapii PD, M-MLD (myofasciální-manuální lymfatická drenáž) dle Loskotové, Terapie lymfatického systému ve vztahu k dysfunkci PD, Diskuse

SOBOTA

9:00-18:00 Teoreticko-praktická část kurzu
9:00-10:30 Vyšetření pohybového aparátu ve vztahu k dysfunkci PD, Zafixovaná nutace pánve, Praktické zkušenosti při vyšetření a terapii svalů PD per rectum vs per vaginam, Diskuse
10:30-10:45 Přestávka
10:45-12:00 Diastáza mm. recti abdominis (etiopatogeneze, diagnostika, terapie), Využití DNS v léčbě PD, Diskuse
12:00-13:00 Oběd
13:00-14:30 Využití posturální terapie dle Véleho a Čumpelíka v léčbě PD, Cvičení s využitím labilních ploch, Využití therabandu v léčbě PD, Diskuse
14:30-14:45 Přestávka
14:45-16:15 Využití metody Mojžíšové v léčbě dysfunkce PD, Diskuse
16:15-16:30 Přestávka
16:30-18:00 Terapie jizev spojených s PD, Diskuse

NEDĚLE

9:00-13:00 (14:00) Teoreticko-praktická část kurzu
9:00-10:30 PD a energetický biosystém, PD v homosystému nohy
10:30-10:45 Přestávka
10:45-12:15 Vyšetření bioenergetického systému ve vztahu k dysfunkci PD, Reflexní zónová terapie nohy v souvislosti s léčbou PD, Komplexní pohled na léčbu PD
12:15-12:30 Přestávka
12:30-13:00 (14:00) Diskuse a závěr

Na kurz si s sebou přivezte: 
pohodlné oblečení, přezůvky, psací potřeby, blok, neurologické kladívko (každý vlastní), velkou kancelářskou svorku, molitanový soft míček – střední – průměr 7 cm, žlutý/červený theraband 2 m, 7 semínek z jablka, nůžky na kineziotape.

Budeme pracovat také s ladičkou a Wartenbergovým kolečkem, označovaným také jako neurologické kolečko. Pokud máte, můžete si donést, jinak budou k zapůjčení.

Na místě je možné zakoupit:
theraband červený nebo žlutý 2 m, molitanový míček střední průměr 7 cm, časopisy „Umění fyzioterapie“ (všechna čísla).
 
V ceně kurzu: kineziotape, crosstape.
 
Vzhledem k rozsáhlosti tématu může lektorka zvolit jen některé postupy
a pomůcky. 

Prosíme, věnujte pozornost doplňujícím informacím:

kurz je založen na znalosti anatomie a fyziologie pánevního dna v rozsahu studia fyzioterapie. Vzhledem k časovým možnostem není možné věnovat pozornost výkladu těchto základů. Skripta nebudou poskytnuta.
 
Doporučujeme nastudovat si předem kapitoly z knih:
Atlas anatomie člověka I. – Atlas of Human Anatomy I.
Manipulační léčba – Karel Lewit – téma fascií, viscerovertebrálních vztahů
Dysfunkce kloubu II. – Miroslav Tichý – téma pánve
Lékařská fyziologie – Otomar Kittnar a kolektiv -nervový systém, druhy reflexů
Články PhDr. Prokešové z časopisu „Umění fyzioterapie“ č. 3 a 5 s tématy „Pánevní dno“
a „Těhotenství“.
 
Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický. V praktické části se budou účastníci navzájem vyšetřovat per vaginam a per rectum, prosíme, vezměte toto v úvahu předem.
 
 Součástí kurzu může být také ukázka konkrétní klinické práce na účastníkovi kurzu.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Připravované kurzy a programy, Semináře a programy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.