Deep draining

Deep draining je metoda, která přímým působením terapeuta na kosterní a dýchací svaly uvolňuje fyzické napětí uzavřené v místech s přílišným nebo nedostatečným napětím.
V takových místech se mění často svalový tonus právě na základě příliš silného jednorázového nebo opakovaného podnětu, který nemohl být za daných okolností adekvátně prožit a reakce na něj nemohla proběhnout tak, jak měla. Práce terapeuta umožňuje klientovi uvolnit blokovanou energii, nejprve ve formě přímého prožitku, později jako emoci. Tyto emoce je pak později možné lépe pochopit a zpracovat v rámci verbální terapie. Deep draining propojuje pohled na psychologické nebo emocionální stavy a na svalové napětí. Práce touto metodou umožňuje, aby se člověk lépe poznal a dokázal se oprostit od slupek, které si dříve vytvořil a které už v dané chvíli nejsou účelné.

V centru komplexní péče Sámova provádí tuto terapii Mgr. Zuzana Donáthová, ke které je možno se objednat přes recepci telefonicky, či emailem.