Medical facility with psychosomatic approach

Psychosomatika

Podstatou psychosomatické péče je celostní (holistický) pohled na zdraví člověka. Psychosomatika se zabývá souvislostmi mezi stavy těla (soma), duše (psyché) i vlivy životního prostředí. Starosti, s nimiž si hlava neví rady, tělo často řeší nemocí (somatizace). Cílem léčby je najít zdroj obtíží a obnovit rovnováhu.

Centrum komplexní péče nabízí pacientům škálu možností, jak se svými tělesnými i psychickými potížemi pracovat a jak najít cestu k úzdravě nebo alespoň k lepšímu fyzickému i psychickému stavu. Není třeba projít vším, nabídka je však dostatečná. Někdo si rovnou objedná dvoudenní komplexní psychosomatické vyšetření, pro někoho bude vhodné začít návštěvou lékaře – psychosomatika a pokračovat rehabilitací. Jiný pacient začne psychologickou konzulací a postupně se naučí v rámci relaxační skupiny autogenní trénink. A někomu bude stačit přijít na shiatsu, čokoládovou masáž, jógu, cvičení na balónech, bioenergetické cvičení, Nordic walking, relaxační podvečer nebo tanec. At tak nebo tak, většina našich služeb má při práci s pacienty v podtextu psychosomatický přístup.

Semináře

V Centru komplexní péče Dobřichovice se stalo tradicí pořádání odborných kurzů a seminářů určených lékařům, fyzioterapeutům, psychoterapeutům, masérům, zdravotním sestrám a dalším terapeutům a pracovníkům pomáhajících profesí. Některé semináře a kurzy jsou otevřené pro širokou veřejnost. Způsob přihlašování je vždy specifikován v příslušné pozvánce.

Historicky první psychosomatický den v CKP nazvaný Základy komplexního přístupu ve fyzioterapii proběhl 14. dubna 2007. Přednášeli MUDr. Jan Hnízdil, Mgr. et Mgr. Jana Týkalová a Mgr. Hynek Bartoš. Věnovali se následujícím tématům: záhada nevysvětlitelných chorob, stres a jeho tělesné projevy, bolest – její smysl, význam a interpretace, problematika kloubní bolesti a degenerativních kloubních chorob v komplexním přístupu, problematika duše a těla v historickém vývoji, základy hippokratovské etiky, antické líkařství z perspektivy dneška, psychoteapie ve fyzioterapii – příběh pacienta, metoda Ludmily Mjžíšové jako intuitivní model komplexního přístupu, proč jsou léčitelé úspěšní, komplexní přístup v diagnostice a terapii bolestí zad, současné možnosti využití komplexního přístupu ve fyzioterapii. Diskuse. Den se velmi povedl a vznikla poptávka po jeho opakování.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex