Fyzioterapie

Co je fyzioterapie

Fyzioterapie tvoří nedílnou složku léčebné rehabilitace. Jedná se o dynamicky rozvíjející se obor zdravotnické péče, který se zabývá problematikou funkčních i strukturálních poruch nejen pohybové soustavy. Na základě správné diagnostiky, cíleně volených terapeutických postupů a fyzikální terapie usiluje o uzdravení nebo alespoň maximální využití schopností jedince pro život.

Fyzioterapii můžeme naleznout nejen v oborech medicíny (chirurgie, ortopedie, psychoterapie), ale i v dalších odvětvích péče o zdraví – např. výchova ke zdraví, prevence poruch pohybové soustavy, sportu, léčebné péči, rehabilitaci, atd.

V CKP Sámova klademe důraz na práci v multidisciplinárním týmu, kde každý svými názory a postřehy přispívá k zefektivnění péče o klienta. Nedílnou součástí našeho týmu jsou fyzioterapeuté, psychologové, maséři, lymfoterapeuté, rehabilitační lékař a externě nutriční poradce. Individuální přístup v péči o klienta je pro nás prioritou. Na jedince nahlížíme komplexně jako na biopsychosociální celek, tzn. mimo problémy s pohybovým aparátem zkoumáme i složku sociální a psychickou. Jedině tak můžeme dosáhnout optimálního stavu, který respektuje aktuální potíže a problémy klienta.