Individualní terapie

Při terapii dospělých využíváme celou škálu možných přístupů.

Při terapii dospělých využíváme celou škálu možných přístupů.

Naši terapeuti využívají různých terapeutických přístupů a metodik, jako jsou například mobilizace, techniky měkkých tkání a léčebná tělesná výchova, jejichž kombinací lze dosáhnout co nejefektivnějšího řešení pacientových potíží.

V naší práci je zohledněna také složka psychosomatická a sociální, jelikož víme, že bolesti a funkční potíže pohybového aparátu se mnohdy objevují i bez objektivního nálezu.

Přístupy, které v našem zařízení využíváme: