Mgr. Jitka Rotterová

Fyzioterapeutka

Mgr. Jitka Rotterová je fyzioterapeutka. Absolvovala bakalářské a navazující magisterské studium fyzioterapie na FTVS UK a dále se vzdělává v rámci odborných kurzů. Při práci využívá mobilizace, Senzomotorickou stimulaci, PNF, Exteroceptivní facilitaci dle Clary Lewitové, Posturální terapii dle doktora Eugena Raševa a jiné. Sama o své práci říká následující: “Jedinečnost každého pacienta a jeho zdravotního problému si žádá individuální postup terapie… V terapii je vždy důležité nejen odhalení problému, ale rovněž jeho pochopení a chuť pacientů aktivně se podílet na svém zdraví. Během naší společné práce pacienti lépe porozumí svému pohybu a funkcím svého těla. Zároveň naleznou možnosti, jak se svým tělem pracovat, aby se cítili lépe.”