Mgr. Bc. Silvia Jakab

Fyzioterapeutka

Je fyzioterapeutka, absolventka magisterského studia na UK FTVS v Praze a bakalářského oboru arteterapie na Jihočeské univerzitě. Pracuje jak s dospělými, tak s dětmi. Při práci využívá zejména kombinaci fyzioterapie funkce dle Clary Lewitové, senzomotorickou stimulaci, aktivaci hlubokého stabilizačního systému a funkční dynamickou stabilizaci v kontextu vývojové kineziologie, prvky z metodiky dle Feldenkraise a prvky z reflexní lokomoce dle Vojty. Dále také využívá kinesiotaping, prvky z jógy a jiných východních cvičebních systémů, relaxační a dechové cvičení.

V terapiích se snaží vést klienty k vnímání svého těla, na základě čeho si klient lépe uvědomuje své potřeby a možnosti. Je zastáncem individuálního přístupu a komplexnosti léčby. Terapii může poskytnout také v anglickém a maďarském jazyce.