Objednání

Jak se objednat?

Objednání na fyzioterapii

Objednání na rehabilitaci.

Naše centrum i recepce fungují od pondělí do pátku vždy od 8:00 do 20:00 hodin.

Kontakty pro objednání a omluvy: 777 980 996 nebo 271 745 783 Mobilní čísla jsou určena i k příjímání sms omluvenek.

Včasnou omluvou umožníte zkrátit objednací lhůty pro další pacienty a vyhnete se placení náhrady za ušlou terapii.

Na základě doporučení lékaře

FT předpisPokud máte doporučení od lékaře, spojte se s naší recepcí a mějte poukaz připraven, recepční se bude na informace z poukazu ptát. Poukaz na vyšetření/ošetření FT platí na fyzioterapeutickou léčbu. Poukaz na vyšetření/ošetření K platí pouze pro vyšetření u rehabilitačního lékaře nebo psychologa. Na poukaz K Vás recepce nemůže objednat přímo na fyzioterapii, musí Vás nejdříve poslat k lékaři, který Vám poukaz FT vystaví. Poukaz K i FT může vystavit jak specialista (ortoped, chirurg, neurolog, internista, ORL  a další), tak i Váš praktický lékař.

Platnost poukazů

Platnost poukazu na vyšetření u fyzioterapeuta “Poukaz FT” je pouze 7 dní. Věnujte proto tomuto údaji pozornost. Platnost poukazu na vyšetření u lékaře či psychologa “Poukaz K” platí po dobu jednoho měsíce.

Bez doporučení lékaře

Pokud se rozhodnete, že si celou léčbu budete financovat sami, pak není potřeba poukaz od lékaře. Doporučení lékaře nepotřebujete ani v případě, že se chcete objednat na některou z masáží, skupinové cvičení nebo relaxační program.

Co budete potřebovat při první návštěvě?

Na první vyšetření nebo terapii se do CKP dostavte s dostatečným časovým předstihem před začátkem Vašeho vyšetření. Vězměte s sebou kartičku pojištěnce a poukaz na vyšetření. Na terapii si s sebou nemusíte nosit žádné zvláštní oblečení nebo pomůcky. Ručník a veškeré pomůcky, které budou při terapii třeba, Vám budou poskytnuty v našem centru. Součástí léčby v našem zařízení je dodržování pravidel chodu zdravotnického zařízení a dohoda na stručné terapeutické smlouvě, kterou podepisuje pacient a terapeut. Pravidla chodu zařízení dostanete při Vaší první návštěvě.

Omlouvání neúčasti na terapii

Za řádně omluvenou neúčast na terapii je považována omluva do 18. hodiny předchozího dne, u psychoterapie pak 48 hodin před plánovanou terapií. Omlouvání návštěvy na fyzioterapii, fyzikální terapii (elektroléčba, magnet, léčebný ultrazvuk atp.)  zajišťuje recepce na: 777 980 996 nebo 271 745 783; případně na info@ckpsamova.cz od pondělí do pátku mezi 8:00 a 18:00 hodinou. Mimo pracovní dobu se omlouvejte prostřednictvím e-mailu nebo sms na čísle 777 980 996. Omlouvání na psychoterapii  48 hodin před plánovanou terapií učiňnte telefonátem v době od pondělí do pátku mezi 8,00 a 18,00 na číslo 777 980 996. Prostřednictvím zprávy sms se můžete omlouvat kdykoliv (během úředních hodin i mimo ně – víkendy, svátky, večerní hodiny aj.). Omlouvání na pravidelná cvičení, relaxační programy, komplexní psychosomatická vyšetření, semináře, odborné kurzy, stáže a školicí akce u odborníků a další speciální programy se řídí storno podmínkami k jednotlivým akcím.

Zdravotní pojišťovny

Máme uzavřeny  smlouvy pro fyzioterapii se všemi zdravotními pojišťovnami:  VZP (111), OZP (207), ZP Ministerstva Vnitra (211), Vojenská ZP (201), ČPZP (205),  Revírní bratrská pokladna ZP(213) a ZP Škoda (209).