Komplexní psychosomatické vyšetření

OBJEDNAT SE NA KOMPLEXNÍ PSYCHOSOMATICKÉ VYŠETŘENÍ – DOTAZNÍK

Komplexní psychosomatické vyšetření je hlavním psychosomatickým vyšetřením v nabídce našich center.

Jedinečná kombinace vyšetření rehabilitačním lékařem, fyzioterapeutem a psychologem, po němž následuje společné konzilium. Na jeho základě je pro pacienta vypracována podrobná zpráva a navržen další postup.

Každý z odborníků má na klienta dostatek času (fyzioterapeut 50 minut, lékař a psycholog 80 minut) i čas vymezený na společnou poradu, která je klíčová při hledání vhodné terapeutické cesty.  A to je důvod, proč absolvovat komplexní psychosomatické vyšetření právě u nás.  Víc hlav zkrátka víc ví…

Pro koho je toto vyšetření vhodné?

  • Pro klienty, jejichž zdravotní obtíže jsou dlouhodobé, případně se častěji opakují
  • Pro klienty, kteří již absolvovali řadu vyšetření, ale lékaři nenašli jednoznačnou příčinu jejich obtíží
  • Primárně se zabýváme obtížemi pohybového systému, s nimiž však mohou být spojeny i jiné fyzické obtíže a jejich propojení nemusí být vždy zcela zřejmé.

 

Vyšetření nenahrazuje komplexní interní či psychiatrické vyšetření a požadujeme na něj dodání důležitých doposud provedených vyšetření, která se vztahují k danému zdravotnímu problému (CT, magnetická rezonance, rentgen – slovní popis, interní, krevní, psychologické, speciální pedagogiky… atp). Umožní to lepší zorientování týmu v celkové situaci.

V případě zájmu o komplexní psychosomatické vyšetření proto prosím co nejpřesněji vyplňte dotazník, na jehož základě budeme moci rozhodnout o vhodnosti daného vyšetření právě pro vás a nabídnout vám další postup.

  Roseta Sámova Dobřichovice
111 3900 Kč 3900 Kč 3900 Kč
201 3900 Kč 3900 Kč 3900 Kč
205 3900 Kč 3900 Kč 3000 Kč
207 3900 Kč 3900 Kč 3900 Kč
209 3000 Kč 3900 Kč 3000 Kč
211 3000 Kč 3900 Kč 3000 Kč
213 6000 Kč 3900 Kč 6000 Kč
PP 6000 Kč 6000 Kč 6000 Kč