Rehabilitační lékař

V centru komplexní péče Sámova ordinují rehabilitační lékaři:

Úkolem rehabilitačního lékaře je v první řadě zajistit kompletní vyšetření pohybového systému pacienta, zahrnující i posouzení držení těla, svalové rovnováhy, pohybových stereotypů, včetně dýchání a chůze, funkce jednotlivých segmentů i pohybového aparátu jako celku. Podrobně s pacientem rozebere anamnézu jeho obtíží, včetně pracovní a sportovní anamnézy a určí jejich vztah k současným obtížím. Důležité je i vyloučení méně častých, ale závažnějších příčin jeho problémů, které vyžadují speciální odbornou léčbu – infekční, neurologická či interní onemocnění. Pokud to stav pacienta vyžaduje, odešle jej i na další doplňující vyšetření (rentgen, ultrazvuk, CT, laboratorní či jiná specializovaná vyšetření), event. k vyšetření dalším specialistou (neurolog, ortoped, revmatolog, ORL lékař, gynekolog, internista..). Také se snaží podchytit stále častěji se vyskytující psychosomatické příčiny.

Zjištěné klíčové poruchy, jako blokády, či svalové spasmy, odstraní přímo v návaznosti na vyšetření. V úzce vymezených případech provede terapeutický obstřik spastického svalu. Lékaři, zabývající se akupunkturou, mohou aplikovat i akupunkturní jehly. Následně lékař doporučí vhodná léčebná a preventivní opatření (včetně ergonomického uspořádání pracoviště, výběru vhodného sportu apod.). Podle potřeby předepíše terapii, která se obvykle sestává z fyzioterapie (celé spektrum metodik léčebné tělesné výchovy) a fyzikální terapie. Vhodným doplňkem jsou nezřídka i různé druhy masáží, lymfodrenáže apod. V indikovaných případech doporučí pacienta do péče některého z našich psychologů.

Spektrum obtíží, kterým může tento obor pomoci zahrnuje nejen bolesti pohybového systému funkčního nebo degenerativního původu, ale i celou paletu ortopedických (artrozy kloubů, scoliosu atd.) a neurologickcýh onemocnění (stavy po cévních mozkových příhodách, roztroušená sklerosa a další), poúrazové a pooperační stavy, poruchy vývoje, některá gynekologická i urologická onemocnění (inkontinence, poruchy pánevního dna, stavy po porodech a gynekologickýh operacích), revmatologické choroby i mnohá interní onemocnění (komplikace diabetu, některá cévní onemocnění).

Vyšetření rehabilitačním lékařem je u nás možné (po předchozím objednání) i bez doporučení specialisty. Prosíme pacienty, aby s sebou k vyšetření vždy donesli výsledky dosavadních vyšetření a zdravotní dokumentaci, která s jejich obtížemi souvisí, popřípadě i snímky Rtg, CT nebo MRI na CD.