Bc. Alexandra Zonn

Fyzioterapeutka

Absolventka bakalářského studia na FTVS. Největší důraz klade v terapii na upřímný a důvěrný vztah s klientem, ve kterém mohou oba společně hledat a objevovat souvislosti potřebné k pochopení problému. Jejím cílem v terapii je předat klientovi nástroje, které se naučí používat dle svých potřeb a bude si tak schopen sám pomoci. Věří, že vše je vzájemně propojeno a že tělo a psychika fungují jako jeden systém. Nejběžnější důvod potíží vidí v odcizení se svému tělu i duši, nedostatečném vnímání vlastní hodnoty, potlačování emocí a odpojení od své ženskosti a mužskosti. V terapii se pak pokoušíme o návrat k sobě samému a znovunacítění vlastního těla.

Je otevřená jak tradičním fyzioterapeutickým metodám, tak i těm alternativním. Mimo klasickou fyzioterapii pracuje se sportovci bojových umění, kterým se sama věnuje.