Mgr. Andrea Hofmeisterová

Fyzioterapeutka

K fyzioterapii ji přivedla láska k lidem a zvířatům. Chtěla skloubit profesi, kde by se potkával člověk a zvíře, a zvolila si proto obor zoorehabilitace na České zemědělské univerzitě v Praze. Aby mohla práci dělat opravdu kvalifikovaně, vystudovala i fyzioterapii na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Dlouhodobě působí v hiporehabilitačním středisku Mirákl o.p.s, kde pracuje s dětmi s neurologickými, genetickými, ortopedickými a i senzorickými handicapy. Má i roční kurz Hipoterapie u DMO, který je akreditovanou metodikou MZČR. V CKP Sámova ji bohužel neuvidíte s žádným zvířátkem, ale minimálně o nich alespoň uslyšíte. Poslání fyzioterapie ji naplňuje a každého pacienta bere jako svou inspiraci. Spektrum klientů může být různorodé od dětí po seniory. Nepreferuje žádnou metodiku, protože nechce být propagátorem jedné cesty.