Bc. Anna Duchoslav

Fyzioterapeutka

Vystudovala bakalářský obor fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Studium zakončila obhajobou bakalářské práce na téma Rehabilitace dětských pacientů po  neurochirurgickém odstranění ložiska epilepsie. Danému tématu a vztahu epilepsie a pohybové aktivity se dále věnuje na navazujícím magisterském studiu na stejné fakultě. V terapii pracuje s pacienty od 2 let až po starší populaci, nejčastěji však s malými dětmi. V terapii s dětmi využívá poznatky z vývojové kineziologie, handlingu dle manželů Bobathových a senzomotoriky. U dospělých pacientů nejčastěji využívá mobilizace a techniky měkkých tkání dle prof. Lewita a Mojžíšové, dále využívá princip DNS dle prof. Koláře. Hlásí se do kurzu Vojtovy reflexní lokomoce a ráda by v budoucnu pracovala s dětmi již od narození.