MUDr. Barbora Danielová

Vedoucí lékařka

MUDr. Barbora Danielová je lékařka s atestací z rehabilitačního lékařství a  neurologie a se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru psychosomatika.

Studium medicíny absolvovala na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v letech 1981-1987. Nejprve pracovala na neurologických odděleních v Ústí nad Labem a v Nemocnici Na Homolce v Praze.

Ve své další praxi se již zaměřila rehabilitačním směrem a postupně pracovala v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích v Praze, v Rehabilitační klinice FN Motol, v Rehabilitační klinice Malvazinky a v Rehabilitačním oddělení Vršovická zdravotní. V Centru komplexní péče Dobřichovice pracuje od roku 2015.

Již od studií  tíhla k celistvému vnímání pacienta ve smyslu propojenosti tělesných, psychických a sociálních vlivů na vznik a průběh onemocnění. V letech 2004-2009 absolvovala komplexní výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci.

V roce 2016 získala zvláštní odbornou způsobilost  k výkonu povolání lékaře v oboru psychosomatika.

V léčbě pacientů se snaží používat komplexní přístup. Za základ považuje klasické medicínské zhodnocení problému s navržením léčby, režimová a ergonomická opatření. V případě potřeby a zájmu se spolu s pacientem věnuje  psychosociálním okolnostem onemocnění se zvážením možností jejich ovlivnění.

V Centru komplexní péče vyšetřuje dospělé pacienty a větší děti (cca od 10 let) zejména s různými obtížemi pohybového systému, s bolestivými stavy, s neurologickými onemocněními. Účastní se Komplexních psychosomatických vyšetření v týmu Centra komplexní péče.