Bc. Barbora Englerová

Fyzioterapeutka

Vystudovala fyzioterapii na ZČU v Plzni a nyní pokračuje ve studiu fyzioterapie na UK FTVS. Během studií chodila pomáhat do Rehabilitační nemocnice Beroun, po zakončení bakalářského vzdělání získávala zkušenosti v Nemocnici Pod Petřínem (NMSKB) na lůžkové i ambulantní rehabilitaci, zkušenosti má také s fotbalovými mláďaty.

Pracuje převážně s dospělými, ale v terapiích se setkala i s pacienty mladšího věku. K pacientům se snaží přistupovat individuálně s ohledem na jejich možnosti, na oplátku by se ráda setkala s aktivním přístupem ze strany pacienta. Ve své terapii kombinuje prvky různých přístupů od vývojové kineziologie přes PNF, senzomotoriku, aktivní segmentální centraci, techniky měkkých tkání a mobilizace.