Mgr. Michaela Sýkorová

Fyzioterapeutka

Vystudovala obor fyzioterapie na 3. lékařské fakultě UK (Bc.) a na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK (Mgr.). Na fyzioterapii ji baví její rozmanitost, kreativita a kontakt s lidmi.

Pracuje s dětmi školního věku, dospělými i seniory. Má ráda komplexní přístup, který vychází z rozvíjení bio-psycho-sociálního modelu. V terapii preferuje proaktivní přístup pacienta. Vždy se ho snaží navést k pochopení příčiny obtíží a uvědomění si vlastního těla.

V terapii využívá základy vývojové kineziologie, senzomotorickou stimulaci, metody práce s měkkými tkáněmi, relaxaci atd. Ráda se vzdělává a pracuje na osobním rozvoji. Nyní rozšiřuje svoje vědomosti o prvky viscerální manipulace.

Pokud není v práci, tráví čas hlavně v přírodě, na horách a tancem.