Mgr. Olga Pelevaniuc

Fyzioterapeutka

Vystudovala obor fyzioterapie na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně (Bc.) a na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.) Praktické dovednosti načerpala v Oblastní nemocnici Kladno, Rehabilitačním ústavu Kladruby, IKEM, Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. V rámci fyzioterapeutické praxe se věnuje především dospělým pacientům a dětem od 10 let (vadné držení těla, skoliózy, ploché nohy apod.) Ke každému pacientovi se snaží přistupovat individuálně a komplexně. Za velmi důležitou považuje v terapii motivaci pacienta a jeho aktivní spolupráci.

Využívá prvky vývojové kineziologie, metod na neurofyziologickém podkladě, především dynamickou neuromuskulární stabilizaci dle prof. Koláře, senzomotorickou stimulaci a PNF. Dále též využívá měkké mobilizační techniky, kinesiotaping, léčebné tělesné aktivity aj.

Ve svém volném čase se ráda věnuje plavání, tanci a běhání. Snaží se stále vzdělávat v rámci kurzů nabízených CKP Sámova, ale i na dalších externě pořádaných odborných kurzech.