Bc. Veronika Kačerová

Fyzioterapeutka

Pracuje s dospělými a dětmi od školního věku. Na fyzioterapii má ráda hledání souvislostí. Obdivuje přístup profesora Lewita, myšlenky docenta Véleho a originalitu Clary Lewitové.  Zkušenosti načerpala v Rehabilitační nemocnici Beroun, dále na stážích v Itálii a Portugalsku, kde získala přehled o zahraničních fyzioterapeutických metodách.

Nejčastěji využívá terapii na podkladě vývojové kineziologie dle profesora Koláře, relaxační techniky, kineziotaping a senzomotorické cvičení.

Terapie poskytuje také v anglickém a francouzském jazyce.