Načítám Akce

Aby hmaty někam vedly… a zase sedly!

Přijměte pozvání na zajímavý seminář s Ivanem Verným, který je určený pro odborníky, ale i laickou veřejnost.
Procesově orientovaná práce (POP) se zaměřuje na osobní uvědomění a na rozvoj dovedností, jak podporovat sebe i druhé. Úkolem je zachytit proces, který se právě děje a podpořit ho. Věří, že sny, symptomy, zdravotní i vztahové problémy v sobě nesou poselství, které klient není momentálně schopen vnímat. Takový způsob práce přináší nové kreativní pohledy na zdánlivě nepřekonatelné problémy.
Lektor v semináři vysvětlí základní principy procesově orientované práce. Ve druhé části jste lektorem zváni, abyste si přinesli témata týkající se vašich fyzických či psychických obtíží, bolestí, složitých vztahů s pacienty či v rodině, otázek týkajících se práce na sobě. Ty s vámi individuálně probere a na této konkrétní práci předvede praktické využití principu POP. Získáte tím další cenný nástroj do vaší terapeutické výbavy (velmi přínosné i pro somaticky pracující terapeuty – lékaře).

Každý seminář je unikátní právě osobním zapojením účastníků a lektora.

Určeno pro:

Pro odborníky i laickou veřejnost

Pro účast na webináři potřebujete:

Počítač s připojením k internetu, tablet či mobilní telefon. Pro plnohodnotnou účast na kurzu velmi doporučujeme také webkameru.

Lektor o této práci říká:

Každý z nás se setkává se složitými pacienty, přičemž není jasné, odkud složitost pramení. Zda v nejasné somatické komplikaci, psychice pacientů nebo jejich terapeutů. Protože jedno ovlivňuje druhé, je dobré mít nástroje na malé intervence na psychologické úrovni.

Jak otevřít svou terapeutickou zvídavostí a otázkami širší kontext nemoci – pole představ, předsudků, pocitů jak u klientů tak u terapeutů?

Jak být inspirativní, nebát se více zkoumat, použít fantazii, své vjemy a pomáhat pacientům k léčení a nacházení celistvosti?

Na tomto semináři můžete zkoumat své životní otázky, udělat si krátký coaching své pracovní situace, nechat si supervidovat svůj případ z praxe nebo jen přímo zažít procesově orientovanou práci.

Otázky etiky a kreativity, propojení různých technik z bodypsychoterapie a tkání nového přístupu se prohlubují opakovanou účastí na těchto seminářích.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex