Načítám Akce

Celostní přístup v ošetření jizev (z pohledu integrační fyzioterapie)

KAPACITA KURZU BYLA NAPLNĚNA. HLÁSIT SE MŮŽETE JAKO NÁHRADNÍCI.
Inovativní teoreticko-praktický kurz si klade za cíl seznámit své účastníky s  vybranými funkčními přístupy ošetření jizev z pohledu „integrační fyzioterapie“. Na podkladě soudobých znalostí z oblasti neurověd a biomechaniky je podáno  vysvětlení podstaty vzniku aktivní jizvy a zároveň jsou poskytnuty informace o  nezdravých adaptačních mechanismech biosystému člověka vyvolaných patologickou  aferencí z oblasti, kde se aktivní jizva manifestovala (včetně psychosomatické vazby). V průběhu semináře jsou vysvětleny pojmy interocepce, aktivita/pasivita jizvy nebo opětovná aktivace staré jizvy.
Praktická část kurzu tak nabízí různé pohledy na jizvu jak v rámci diagnostiky, tak i  při stanovení terapeutického plánu (pohled času, lokality, hloubky, iradiace/ stagnace).
Cílem kurzu je ukázat možnosti vyšetření a ošetření jizvy fyzioterapeutem s využitím dostupných a legislativně použitelných technik, které fyzioterapeut může ve své praxi bezpečně aplikovat. Jsou to například techniky: ošetření měkkých tkání, manuální lymfodrenáž (ev. M-MLD dle Loskotové), nácvik lymfatického dýchání, specifický  taping, aplikace komplexních pohybů s cílem integrace části těla s jizvou zpět do  fyziologických pohybových programů, ošetření trigger pointu suchou jehlou,  autogenní trénink, specifická audio-frekvenční terapie, lokální kryoterapie, aplikace  vysoko výkonového laseru.

Lektorka si klade za cíl upozornit na nutnost individuálního, celostního přístupu k  danému pacientovi a jeho jizvě a zdůrazňuje skutečnost, že jizva je aktivní  neuroreceptivní tkání. Její nezdravá aferentní signalizace nezasahuje jen fyzické tělo a  je tedy velmi efektivní realizovat její léčbu v rámci multioborové spolupráce.  Například i kolega se zaměřením na neuropsychiatrii nebo výživový poradce má v  celostním přístupu své místo.

Léčebné metody zvolené pro tento kurz mají za úkol ukázat fyzioterapeutům, lékařům  a dalším odborníkům ve zdravotnictví směr a možnosti jejich působení v rámci léčby  jizev.

Na kurz si s sebou přivezte:

pohodlné oblečení, přezůvky, psací potřeby, blok, neurologické kladívko (každý vlastní), nůžky na kineziotape

Na místě je možné zakoupit:

tape i crosstape, diagnostickou tyčinku

V ceně kurzu:

kineziotape, crosstape, suchá jehla s aplikátorem

Časový harmonogram:

Harmonogram kurzu je předběžný, lektorka si vyhrazuje právo upravit ho dle aktuálních podmínek, např. únava studentů, vhodnost výměny praktické části za teoretickou atp.

PÁTEK

12:30-13:00 Prezence účastníků

13:00-18:00 Teoretická část

13:00-14:30

Zahájení kurzu – seznámení s cílem a náplní kurzu

Jizva – pohled času, lokality, hloubky, iradiace/stagnace (diagnostika a stanovení terapeutického plánu)

Poruchy senzomotorických funkcí z pohledu integrační fyzioterapie 14:30-14:45 Přestávka

14:45-16:15 Teoreticko-praktická část kurzu

Viscero-vertebrální a vertebro-viscerální vztahy ve spojitosti s aktivní jizvou Neurologické vyšetření ve vztahu k detekci aktivní jizvy

Základní typy funkčně podmíněného svalového hypertonu

Diskuse

16:15-16:30 Přestávka

16:30-18:00

Porucha posturální kontroly ve vztahu k manifestaci aktivní jizvy po císařském řezu Sekundární neuromuskulární skolióza a aktivní jizva či pooperační adheze Využití PNF v léčbě poruch posturální kontroly – „Mat activities“ Kazuistiky

Diskuse

SOBOTA

9:00-18:00 Teoreticko-praktická část kurzu

9:00-11:00

Vyšetření a ošetření jizvy z pohledu Manuální medicíny

Význam cirkulace krve a lymfy v terapii aktivní jizvy

Terapie lymfatického systému ve vztahu k přítomnosti aktivní jizvy Diskuse

11:00-11:15 Přestávka

11:15-13:00

Lymfatické dýchání

M-MLD (myofasciální-manuální lymfatická drenáž) dle Loskotové Využití lymfotapingu a crosstapu

Diskuse

13:00-14:00 Oběd

14:00-15:30

Interoceopce a psychosomatická vazba jizvy

Techniky pracující s autosugescí

Léčba aktivní jizvy na metafyzické úrovni

Audio-frekvenční terapie

Diskuse

14:30-14:45 Přestávka

14:45-16:15

Vyšetření a ošetření jizvy z pohledu Informačních technologií

Sběr a interpretace informací v biosystému pohybového aparátu Terapie barvami

Svobodný vědomý tanec

Diskuse

16:15-16:30 Přestávka

16:30-18:00

Pacient č.1

Diskuse

NEDĚLE

9:00-14:00 Teoreticko-praktická část kurzu

9:00-11:00

Pacient č. 2

Diskuse

11:00-11:15 Přestávka

11:15-12:45

Využití lokální kryoterapie a vysokovýkonného laseru u terapie jizev Celostní přístup v ošetření jizev – shrnutí

Diskuse

12:45-13:00 Přestávka

13:00-14:00

Aplikace suché jehly do trigger pointu

Ukončení kurzu

 

Prosíme, věnujte pozornost doplňujícím informacím:

Časový plán kurzu je založen na předpokladu, že účastníci kurzu disponují znalostmi  anatomie a fyziologie měkkých tkání, lymfatického systému, oběhové soustavy,  základního neurologického vyšetření a základů vyšetření a terapie měkkých tkání  pohybového systému alespoň v rozsahu pregraduálního studia Fyzioterapie.  Vzhledem k časovým možnostem není možné věnovat pozornost výkladu těchto  základů. Skripta nebudou poskytnuta.

Doporučujeme nastudovat si předem kapitoly z knih:

Atlas anatomie člověka I. – Atlas of Human Anatomy I.

Manipulační léčba – Karel Lewit – téma fascií, viscerovertebrálních vztahů Lékařská  fyziologie – Otomar Kittnar a kolektiv -nervový systém, druhy reflexů Články PhDr. Prokešové z časopisu „Umění fyzioterapie“ č. 3, 5 a 11 s tématy „Pánevní dno“,  „Těhotenství“ a „Pánev“.

Doporučujeme předem shlédnout výuková videa se zaměřením na fyzikální  neurologické vyšetření vypracované lektorkou:

https://www.youtube.com/watch?v=EXdag4wxmuA

https://www.youtube.com/watch?v=xxt5f8mqI54

Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický.

Součástí kurzu bude také ukázka konkrétní klinické práce.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex