Načítám Akce

Forma, funkce, facilitace

Fyzioterapie funkce (FF) je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO pacienta ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima.
Kurz Forma – funkce – facilitace je prvním z řady kurzů Fyzioterapie funkce a poskytuje základy přístupu Clary Lewitové k léčbě pacientů. Clara Lewitová osobně vyškolila učitele FF, kterým učení prvního kurzu počínaje rokem 2020 předává.
Teoretická a praktická část kurzu se vzájemně prolínají, těžištěm nicméně zůstává praxe a vlastní prožitek. Účastníci kurzu pracují prakticky ve dvojicích. Pro tuto práci je žádoucí pohodlné sportovní oblečení a spodní prádlo/bikiny. Na teoretickou část vezměte s sebou prosím psací potřeby.

Teorie:

  • Co vypovídá forma lidského těla o jeho pohybové funkci?
  • Vnímání, zejména taktilní, jeho význam pro pohybovou funkci , učení sevnímání.
  • Svalové napětí, jeho odchylky, možnosti jeho ovlivnění.
  • Koordinace, její vývoj a překážky jejího vývoje.

Praxe:

  • Vyšetření člověka, formy jeho těla, v celku, v detailech: nohy,DK, oblast pánve, břicho, bedra, hrudník, oblast pletence ramenního, krk a hlava, ruce a HK
  • Vztahy mezi oblastmi.
  • Terapeutické impulsy, reakce léčeného člověka, tedy terapeutická zpětná vazba, naučit se ji vnímat.
  • Terapeutické impulsy, sledování probíhajících změn ve formě těla, vnímání, napětí, koordinaci.

Orientační harmonogram kurzu:

PÁTEK
13:30 – 14:00  Prezence účastníků
14:00 – 18:00  Zahájení kurzu; Teorie: Co vypovídá forma lidského těla o jeho pohybové funkci. Vztahy mezi jednotlivými oblastmi. Praxe: Vyšetření člověka, formy jeho těla, v celku i v detailech
18:00 – 19:30  Přestávka na večeři
19:30 – 21:00  Teorie a praxe: nohy, reakce léčeného člověka, tedy terapeutická zpětná vazba: naučit se ji vnímat

SOBOTA
8:15 – 8:30 Ranní káva/čaj
8:30 – 13:00 Teorie: svalové napětí, jeho odchylky, možnosti jeho ovlivnění; Praxe: vztahy mezi jednotlivými oblastmi, změny struktury a její reakce. Terapeutické impulsy: sledování probíhajících změn ve formě těla, vnímání, napětí, koordinaci Terapeutické využití doteku (v detailu: DKK, oblast pánve)
13:00 – 14:00 Přestávka na oběd
14:00 – 18:00 Teorie: vnímání, zejména taktilní, jeho význam pro pohybovou funkci, učení se vnímání
18:00 – 19:30 Přestávka na večeři
19:30 – 21:00 Praxe: Terapeutické impulsy, reakce léčeného člověka, tedy terapeutická zpětná vazba: naučit se ji vnímat (v detailu: trup – břicho, bedra, hrudník)

NEDĚLE
08:15 – 08:30  Ranní káva/čaj
08:30 – 12:30  Teorie a praxe (viz výše v detailu: krk, hlava a dno dutiny ústní; ruce a HKK)
12:30 – 13:00  Ukončení kurzu, diskuse, organizační záležitosti

Určeno pro:

Fyzioterapeuty, ergoterapeuty, lékaře, maséry, pohybové terapeuty i další zájemce. Kurz je vhodný i pro studenty fyzioterapie a medicíny.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex