Centrum komplexní péče Sámova s.r.o.

Sámova 410/28
101 00 Praha 10
IČ: 63074354
Nejsme plátci DPH
Číslo účtu: 262491006/0300

Akceptované platby

Hotovost, platba kartou (Visa, Master Card), platba převodem (na základě vystavené faktury).K úhradě je možné využít následující poukázky a systémy: Sodexo (Flexi Pass, Vital Pass, Dárkový Pass), CADHOC, UNIŠEK, UNIŠEK +, Ticket Multi, Ticket Medica, BenefitPlus. Naleznete nás i na cafeteriích Moje Benefity, Benefity.cz, Benefit Plus a Gallery Beta.

Nakládání s osobními údaji

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU  2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd. Máte právo podat proti jejich zpracování námitku v případech, zákonem předvídaných.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Pokud své osobní údaje lékaři neposkytnete v rozsahu nezbytném pro výkon jeho povinností, nemá povinnost Vás ošetřit.

Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, jsou pracovníci recepce.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex