Psychologie

Ocitáte se někdy pod vlivem silných emocí, kterým nerozumíte? Pociťujete zdánlivě bezdůvodný strach nebo nepohodu v některých situacích? Máte potřebu se jim proto vyhýbat a začíná vám to vadit? Cítíte se stresováni a nedaří se vám relaxovat?
Máte potíže se spánkem, ztrácíte chuť k jídlu, nebo naopak máte sklony k přejídání? Trpíte tělesnými obtížemi, pro něž lékaři nenacházejí vysvětlení? Trápí Vás zdánlivě nepochopitelné výkyvy nálad nebo zhoršené sebeovládání? Začínáte mít pocit, že život není co býval, ztrácíte chuť žít, nedovedete mít z ničeho radost?
Užíváte psychofarmaka, ale účinek nenaplnil vaše očekávání? Trápí Vaše dítě obtíže, s nimiž si sami nevíte rady (např. noční děsy, úzkosti, pomočování, fobie, bolesti hlavy, bolesti břicha, nechutenství, nadváha, problémy v kolektivu vrstevníků, školní nezdar, sebepoškozování, …)? Často doma řešíte spory a nedokážete se dohodnout (otázky výchovné, sourozenecké napětí, problémy v komunikaci a nastavení pravidel klidného soužití)?

Nic z toho nemusí být neřešitelné – právě vám může pomoci psychoterapie.
Pravidelná 50 minutová sezení zaměřená na porozumění vašim problémům a jejich postupné překonání.

Co vás nejčastěji zajímá?

Kdo je typickým klientem hledajícím psychologickou pomoc v CKP?

Nejčastěji se jedná o dítě, či dospělého, který navštíví CKP prvotně s nějakým somatickým problémem. Typickými problémy, s nimiž lidé přichází jsou bolesti opěrného aparátu, /tj. zad, kloubů, svalstva na celém těle/, dále bolesti hlavy, třes končetin, přidruženo může být i astma, či kožní nebo interní obtíže. Klient málokdy sám rozpozná, že za mnohými jeho úrazy a somatickými problémy se skrývají vleklé nezpracované stresy a starosti, jimiž si prochází, či procházel. Domnívá se, že pouze ve shonu každodenního života zapomněl pečovat o své tělo, což je částečně pravda. Tělo vyšle signál, klient vyhledá somatickou pomoc, např. v případě CKP u fyzioterapeuta, či rehabilitačního lékaře a ten rozpozná, že povaha zdravotních obtíží je hlubšího rázu a klientovi doporučí kombinovat léčbu těla i duše.

Jakým způsobem a kdy je vhodná návštěva psychologa v CKP?

Buď v duchu výše zmíněného postupu na základě povzbuzení od pečujícího lékaře, či fyzioterapeuta v CKP, nebo cestou přímého objednání k některému z psychologů CKP. Někdy sami dobře cítíme, že už delší dobu nejsme v pohodě, někdy přesně známe důvody našich somatických bolestí, snažíme se s nimi bojovat, ale nedaří se nám to. Pak doporučuji dlouze nečekat a objednat se. Mnohé životní nesnáze totiž můžeme s podporou druhého zvládnout dříve, než nám o nich tělo začne podávat nevývratnou zprávu formou bolesti.

Na co se připravit? Jak probíhají jednotlivé konzultace?

Konzultace trvají 50 minut a jejich základem je ozdravná atmosféra prostoru sdílení, naslouchání, podpory, hledání zdrojů vyrovnání se zátěží a nastolení ztracené životní harmonie. Terapeut se souhlasem klienta volí vhodné přístupy práce, zapojuje rozmanité relaxační a aktivizační prvky. Zvolené postupy vycházejí z terapeutovy odborné výbavy, každopádně vždy se souhlasem klienta.

Jak často by měl klient docházet na terapii?

Terapeut klientovi zpravidla doporučí určitou frekvenci setkávání na základě povahy obtíží a akutnosti psychické zátěže, kterou si klient nese. Ta se v průběhu času mění. Zpočátku zdravotní stav klienta vyžaduje častější frekvenci setkávání, většinou jednou až dvakrát týdně, postupně frekvence konzultací klesá na 1x 14 dní a následně se rozvolňuje k podpůrným setkáváním 1x za měsíc, až je terapie zcela ukončena. Tento průběh je jen ilustrativní, neboť mnohdy se v terapii otevře stará bolest a frekvence konzultací se po dohodě s klientem opět navýší.

Co potřebuje člověk, který chce docházet na psychoterapie do CKP?

K návštěvě psychologa v CKP nepotřebujete žádné doporučení. V zásadě je to podobné jako u všech zařízení nabízejících psychoterapii. Když odmyslíme finanční stránku, pak klient dává trochu ze svého času a především ochotu vyjít ze svých starých vzorců myšlení i chování. Klient se za doprovodu terapeuta pouští do jakési formy práce na sobě, a ta si vyžaduje svůj čas a úsilí, zato však může přinést ovoce v podobě úlevy a znovunalezení chuti do života.

Kolik klient zaplatí za konzultaci u psychologa v CKP?

Psychoterapeutická konzultace v CKP stojí 1200 Kč. Klienti zdravotních pojišťoven 111, 209 a 213 mají tuto službu hrazenou ze zdravotního pojištění.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex