Fyzioterapie v domácím prostředí

Služby fyzioterapie v domácím prostředí jsou poskytovány pacientům, kteří za námi do ambulance nemohou přijít osobně. Věnujeme se pacientům po operacích, chronicky nemocným, osobám po mozkových příhodách, osobám s částečným ochrnutím a dalším. Jsme schopni ošetřit dospívající, dospělé i seniory.
Fyzioterapie v domácím prostředí slouží také k překlenutí období po propuštění z nemocnice a před umístěním do lázeňského zařízení či lůžkové rehabilitace. 
Snažíme se zajistit nejlepší péči o zdraví našich pacientů a věříme, že i v domácím prostředí můžeme nabídnout vysokou úroveň péče. Naši fyzioterapeuté jsou vzděláni a oprávněni k poskytování fyzioterapie zaměřené na kondiční cvičení na lůžku, na cvičení k udržení stability a mobility, k nácviku chůze s holemi nebo chodítkem, apod. Dále se věnují dechovým cvičením, zaškolení rodinných příslušníků pro manipulaci s pacientem a eliminaci chybných pohybových stereotypů.

Co vám fyzioterapie v domácím prostředí přinese?

Naším cílem je zmírnění zdravotních obtíží pacienta na minimum, umožnění bezpečného návratu do prostředí, na které je zvyklý a případně přechod na ambulantní fyzioterapii. Při závažnějších onemocněních napomáhá fyzioterapie ke zvládání průvodních obtíží, a tím ke zlepšení celkové pohody pacienta. Pečujícím osobám odlehčuje v celkově náročném období.

Kde péči poskytujeme?

Péči poskytujeme pacientům s bydlištěm v Praze a okolí (v dostupnosti MHD).

Co neposkytujeme?

Jako fyzioterapeuté poskytujeme zdravotnické služby a tedy neposkytujeme sociálně-právní poradenství.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex