Rehabilitační lékař

Úkolem rehabilitačního lékaře je v první řadě zajistit kompletní vyšetření pohybového systému pacienta zahrnující i posouzení držení těla, svalové rovnováhy, pohybových stereotypů včetně dýchání a chůze, funkce jednotlivých segmentů i pohybového aparátu jako celku.
Podrobně s pacientem rozebere anamnézu jeho obtíží, včetně pracovní a sportovní anamnézy, a určí jejich vztah k současným obtížím. Důležité je i vyloučení méně častých, ale závažnějších příčin jeho problémů, které vyžadují speciální odbornou léčbu – infekční, neurologická či interní onemocnění.
Pokud to stav pacienta vyžaduje, odešle jej i na další doplňující vyšetření (rentgen, ultrazvuk, CT, laboratorní či jiná specializovaná vyšetření), event. k vyšetření dalším specialistou (neurolog, ortoped, revmatolog, ORL lékař, gynekolog, internista). Také se snaží podchytit stále častěji se vyskytující psychosomatické příčiny.

Zjištěné klíčové poruchy jako blokády či svalové spasmy odstraní přímo v návaznosti na vyšetření. V úzce vymezených případech provede terapeutický obstřik spastického svalu. Lékaři zabývající se akupunkturou mohou aplikovat i akupunkturní jehly. Následně lékař doporučí vhodná léčebná a preventivní opatření (včetně ergonomického uspořádání pracoviště, výběru vhodného sportu apod.) Podle potřeby předepíše terapii, která se obvykle sestává z fyzioterapie (celé spektrum metodik léčebné tělesné výchovy) a fyzikální terapie. Vhodným doplňkem jsou nezřídka i různé druhy masáží, lymfodrenáže apod. V indikovaných případech doporučí pacienta do péče některého z našich psychologů.

Spektrum obtíží, kterým může tento obor pomoci, zahrnuje nejen bolesti pohybového systému funkčního nebo degenerativního původu, ale i celou paletu ortopedických (artrózy kloubů, skoliózu atd.) a neurologických onemocnění (stavy po cévních mozkových příhodách, roztroušená skleróza a další), poúrazové a pooperační stavy, poruchy vývoje, některá gynekologická i urologická onemocnění (inkontinence, poruchy pánevního dna, stavy po porodech a gynekologických operacích), revmatologické choroby i mnohá interní onemocnění (komplikace diabetu, některá cévní onemocnění).

 

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex