Rehabilitační vyšetření s psychosomatickými postupy

Vyšetření vychází z předpokladu vzájemného ovlivňování našich tělesných a psychických funkcí a jejich propojení se způsobem života, který vedeme, s tím jak zvládáme různé životní situace i s prostředím, ve kterém se to vše odehrává. Provádí ho rehabilitační lékař, který komplexní fyzické vyšetření doplní o psychosomatické postupy.

Pro koho může být vyšetření přínosné

  • lékaři Vám opakovaně sdělují, že nenacházejí jasnou příčinu Vašich problémů
  • máte problémy převážně v oblasti pohybového systému
  • máte dlouhodobé tělesné problémy, které se opakují nebo jsou spojeny i s potížemi v jiných oblastech, včetně psychiky
  • máte pocit, že při běžném lékařském vyšetření na Vás lékař nemá dost času a že se opomíjí něco důležitého

Cílem je se společně zamyslet nad možnými příčinami Vašich potíží a nad možnostmi komplexní terapie.

Vstupní rehabilitační vyšetření s psychosomatickými postupy probíhá v jednom nebo ve dvou sezeních a to dle volby lékaře, který vyšetření provádí.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex