Fyzioterapie dětí

Fyzioterapie dětí v každém věku  by neměla být opomíjena, protože je zároveň preventivní terapií proti neideálním pohybovým návykům a tím i bolestem do budoucna.
V našem centru se zabýváme terapií dětí každého věku od kojenců až po děti školou povinné.

Fyzioterapie kojenců a batolat

Rehabilitace kojenců a batolat se provádí pro různé asymetrie v oblasti hlavy a šíje, tedy při predilekčním držení, dále pro dysfunkci v oblasti kyčelních kloubů a další nervosvalové poruchy.   Terapie je založena především na metodě prof. Vojty, tedy na reflexní lokomoci, dále rehabilitujeme dle Fyzioterapie funkce a v neposlední řadě učíme rodiče, správnou manipulaci s dítětem.

Nutná je i následná rehabilitace v domácím prostředí, se kterou Vám rádi pomůžeme a zaškolíme Vás na doma.

Fyzioterapie dětí předškolního a školního věku

Terapie pro zlepšení motoriky dětí, dosažení celkové svalové aktivace a napřímení páteře je stavěna především na formě her. Využíváme při ní senzomotorickou stimulaci, labilní plochy, vývojové polohy, u skolióz pak například Fyzioterapii funkce nebo Klappovo lezení.

Důležitou součástí při fyzioterapii dětí je účast rodičů, kteří aktivně usilují o dosažení cíle společně s terapeutem, protože korekce držení těla a hraní pohybových her je realizovatelné kdykoli během dne.

U dětí v tomto věku se nejčastěji setkáváme se snížením nožní klenby (ploché nohy), což často vede k celkovému chybnému držení těla, dále se skoliotickým držením nebo skoliózou a poruchami hrubé a jemné motoriky.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex