Komplexní psychosomatické vyšetření

Komplexní psychosomatické vyšetření je nejkvalitnější možnost psychosomatického vyšetření v našich centrech. Jedná se o jedinečnou kombinaci vyšetření rehabilitačním lékařem, fyzioterapeutem a psychologem.
Zásadním benefitem při tomto vyšetření je společná konzultace těchto tří odborníků, při které se doplňují informace ze tří stran. Ve vzájemném tvůrčím prostředí vzniká pravidelně nový a celistvější pohled na pacienta s návrhy na možné terapeutické postupy. Na tuto schůzku pak navazuje společná schůzka pacienta, lékaře a psychologa. Při tomto sezení je pacient informován o závěrech z vyšetření a spolu s ním se vytváří terapeutický plán. Tento plán terapie musí být pro pacienta srozumitelný a musí mu v různých ohledech vyhovovat. Na závěr dostává pacient odbornou zprávu z vyšetření.
Tomuto záměru odpovídá celková doba potřebná k vyšetření – 4, 5 hod. Vstupní pohovory s lékařem a psychologem jsou 80 minut, s fyzioterapeutem 50 minut.

Ceník:

Čas Samoplátce Úhrada zdravotní pojišťovny
Komplexní psychosomatické vyšetření pro samoplátce 10 200 Kč ne
Komplexní psychosomatické vyšetření – klienti ZP 111, 209, 211, 205 5 100 Kč částečně
Komplexní psychosomatické vyšetření – klienti ZP 201, 207 6 900 Kč částečně
Komplexní psychosomatické vyšetření – klienti ZP 213 6 900 Kč ne
Konzultace s gastroenterologem v rámci KPSV 1 400 Kč ne
Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex