Fyzioterapie dospělých

Naši terapeuti využívají různých terapeutických přístupů a metodik, jako jsou například mobilizace, techniky měkkých tkání a léčebná tělesná výchova, jejichž kombinací lze dosáhnout co nejefektivnějšího řešení pacientových potíží.
V naší práci je zohledněna také složka psychosomatická a sociální, jelikož víme, že bolesti a funkční potíže pohybového aparátu se mnohdy objevují i bez objektivního nálezu.
Plně využíváme týmové spolupráce odborníků, kteří se spolupodílí na komplexní léčbě jednotlivých pacientů. Tento tým zahrnuje rehabilitační lékaře, psychoterapeuty, fyzioterapeuty, lymfoterapeuty, výživovou poradkyni, maséry a další odborníky zabývající se konvenčními i doplňkovými terapeutickými metodami.

Přístupy, které v našem zařízení využíváme:

 • Terapie funkčních poruch dle profesora Lewita
 • Přístup Clary Lewitové (Fyzioterapie funkce)
 • PNF
 • Metodika Ludmily Mojžíšové
 • Škola zad
 • ACT- Akrální koaktivační terapie
 • DNS
 • Senzomotorická stimulace
 • Funkční tape
 • Kineziotape
 • Reflexní terapie, reflexní lymfatická masáž
 • Terapie lymfatických tkání (viz manuální lymfodrenáž)
 • 3D terapie skolióz dle Kathariny Schroth
 • McKenzie
 • Vojtova reflexní lokomoce
Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex