Mgr. Lucie Urbanová

Psycholožka

Vystudovala jednooborovou psychologii na Jihočeské universitě a na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Aktuálně studuje doktorandské studium na 1. LF UK, obor lékařská psychologie a patologie. Zajímá se o vliv životního stylu na duševní zdraví jedinců.

Věnuje se problematice stresu, životního stylu, vztahovým problémům, sebepoznání a problémům se spánkem, kterými se zabývala ve výzkumu v Národním ústavu duševního zdraví.  Během sezeních často využívá relaxace a techniky mindfulness.

Má blízký vztah k přírodě, cestování, turistice a je milovnicí saunování.