Mgr. Michaela Svobodová

Fyzioterapeutka

Studium fyzioterapie absolvovala na 2. LF UK. Věnuje se pacientům a klientům všeho věku, od kojenců po dospělé s potížemi neurologickými, ortopedickými, poúrazovým či pooperačním stavem. V Integračním centru Zahrada pracuje s dětmi a dospívajícími s kombinovaným postižením či poruchou autistického spektra.

V práci se ráda soustředí na vybudování vztahu a klade důraz na spolupráci pacienta či klienta – aktivní spolupráci v takové míře, v jaké je zrovna v danou chvíli schopen. Využívá metody Dynamické neuromuskulární stabilizace dle Koláře, měkké a mobilizační techniky, kineziotejping, senzomotorickou stimulaci aj. V červnu 2022 dokončila výcvik Vojtovy reflexní lokomoce.