EmotionAid®

EmotionAid®- emoční první pomoc je jednoduchý nástroj pro práci s akutním, ale i dlouhodobým stresem pomocí autoregulace nervového systému. Jedná se o jednoduchý postup pro každodenní použití, který pomáhá při zvládnutí akutních stresových situací, ale je velmi užitečný i při zvládání napětí a stresu dlouhodobého, který se kumuluje.
Pomáhá k posílení odolnosti, snížení pocitu stresu a úzkosti, funguje jako prevence syndromu vyhoření.
EmotionAid nenahrazuje dlouhodobou a systematickou psychoterapii, ale může ji doplnit, předcházet jí nebo ošetřit nárazové náročné situace a podpořit Vás tak na cestě sebepéče. Je doporučována též při výkonu dlouhodobě stresujících povolání – pečující profese, školství a vzdělávání, integrovaný záchranný systém a další. Vhodná je jak pro dospělé tak i pro děti přibližně od předškolního věku.

Jak často je třeba se účastnit?

EmotionAid® má svůj efekt již po první návštěvě. Na prvním setkání si projdete všechny kroky, které lze hned používat a procvičovat. Pro upevnění těchto kroků je vhodné absolvovat další sezení. Vše si domluvíte dle Vaší potřeby na prvním sezení s lektorkou.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex