Konzultace Fyzioterapie funkce

Barefoot | Zdravý vývoj miminek | Náhled na dlouhotrvající obtíže

Na práci prof. Karla Lewita navázala jeho dcera Bc. Clara Lewitová vlastním přístupem nazvaným Fyzioterapie funkce. Její žáci, svobodní učitelé Fyzioterapie funkce, její práci dále rozvíjejí. Dva z nich, Mgr. Jitka Holubcová a Mgr. Jan Maryška, nabízí Klinickou konzultaci.
Klinické konzultace jsou určeny pro pacienty všech věkových kategorií, kteří hledají radu, kam směřovat své fyzioterapie. Na konzultaci může přijít pacient bez svého fyzioterapeuta. Zpravidla tuto možnost využívají pacienti, kteří dochází k fyzioterapeutovi již několik měsíců i let, případně již několik fyzioterapeutů vystřídali, přičemž jejich obtíže nemizí nebo se stále vracejí či se objevují nové.
Konzultace jsou však určeny i pro fyzioterapeuty s jejich pacienty, kteří by uvítali čerstvý pohled na celý proces terapie. Učitel Fyzioterapie funkce má totiž velký benefit „prvně viděného“, což spolu s mnohaletou terapeutickou zkušeností přináší škálu dalších, nových možností, jak se vydat ze stagnace v terapeutickém procesu.

Délka konzultace:

50 minut

Co je Fyzioterapie funkce

Fyzioterapie funkce je způsob myšlení, který vyvinula Clara Lewitová, dcera prof. Karla Lewita. Je založen na pochopení souvislostí pacientových obtíží. Základem tohoto přístupu je umění vyšetřit a následně spojením všech získaných informací vyhodnotit, kudy terapii vést. Terapie je pak neustálým dialogem mezi rukou terapeuta a tělem pacienta, kdy terapeut vyhodnocuje reakce těla a terapii tomu přizpůsobuje. A takto terapeut doprovází pacienta při aktivním učení. Pacient tak z terapie odchází s konkrétními doporučeními, jak může sám na sobě pracovat (popř. ve spolupráci se svým fyzioterapeutem).

Příklady obtíží

Nezřídka se stává, že na konzultaci přijdou pacienti s bolestí určitého místa a během konzultace se ukáže, že bolest je do tohoto místa přenesená z jiné části těla.

Konkrétním příkladem může být návštěva 54letého pána s dlouhodobou bolestí kolene a již naplánovanou operací. Vyšetřením bylo zjištěno, že bolest způsobuje změna osy kolenního kloubu, která je však výrazně ovlivněna rozrůzněným svalovým napětím v oblasti pánve. Sjednocením napětí v oblasti pánve došlo k úpravě osy kolenního kloubu a tím k odstranění bolesti.

Dalším příkladem je návštěva 48leté paní, kterou dlouhodobě trápily žaludeční a střevní potíže a do té doby podstoupila mnoho vyšetření trávicího traktu s nejasnými výsledky. Během konzultace bylo zjištěno, že její vnitřní orgány nemají dostatek prostoru a jsou pod neustálým tlakem. Tím byla výrazně ovlivněna jejich funkce. Optimalizací prostoru trupu byl tento tlak zmírněn a výrazně ustoupily i trávicí potíže.     

Je třeba upozornit, že pro trvalejší změny v těle pacienta je zapotřebí dlouhodobější aktivní práce „sama na sobě“. Ať už bez fyzioterapeuta či s ním. Klinické konzultace mají za cíl ukázat, kudy by bylo vhodné terapii dále vést.

Copyright © 2018 Centrum komplexní péče Sámova s.r.o. Sámova 410/28 101 00 Praha 10 Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex