Bc. Agáta Ikeda

Fyzioterapeutka

Po studiu oboru fyzioterapie na Ostravské univerzitě se věnovala tomuto oboru v klinické praxi v terapii dospělých i adolescentů.

Ve své terapii využívá především diagnostiku pohybových stereotypů včetně zhodnocení osy a symetrie zapojení svalů. Zjištěné asymetrie ovlivňuje technikami Ludmily Mojžíšové, Karla Lewita, Clary Lewitové, McKenzieho, Spirální dynamiky, kinesiotapingu, Dynamické neuromuskulární stabilizace.

Zaměřuje se také na korekci skoliotického zakřivení páteře u dětí a adolescentů.