Mgr. Andrea Jakešová

Nutriční terapeutka

Andrea Jakešová vystudovala bakalářský obor Nutriční terapeut a navazující magisterské studium Nutriční specialista, obojí na 1. LF UK. Své zkušenosti následně čerpala jako klinická nutriční terapeutka ve FN Královské Vinohrady, kde působila na interních klinikách a klinikách chirurgie. Získala tak zkušenosti zejména v oblasti výživy při hojení ran, při léčbě chronických onemocnění a akutních stavů. Je také spoluzakladatelkou nutriční poradny Ne hladu a při práci tedy čerpá nejen ze zkušeností s léčbou vybraných onemocnění, ale také ze zkušeností s individuálním poradenstvím na poli preventivní výživy, sportovní výživy a redukce hmotnosti.

Výživu vnímá jako důležitý faktor, který ovlivňuje naše zdraví, při své práci se ale snaží nezapomínat na to, že by pro nás nikdy neměla být „dieta“ svazující a neměla by omezovat kvalitu našeho života. Vždy se snaží najít řešení, které bude dlouhodobě udržitelné a k nastaveným cílům nás dovede tou nejpříjemnější možnou cestou.