MUDr. Barbora Branna

Lektorka

MUDr. Barbora Branna – dětská lékařka s více než dvacetiletou ambulantní praxí, psychoterapeutickým výcvikem, atestací z psychosomatické medicíny. Nyní vedoucí lékařka psychosomatické ambulance Ostrava, kde se věnuje  jak psychosomatickým problémům dětí a jejich rodin, tak dospělým psychosomatickým pacientům.

Je členkou výboru Psychosomatické společnosti a s kolegy se spolupodílí na vzdělávání studentů medicíny a také na předatestační přípravě lékařů. Píše, učí, přednáší a léčí děti.

Propojuje medicínu s psychosomatikou a snaží se o její propagaci v českém zdravotnictví.