Bc. Barbora Němcová

Fyzioterapeutka

Vystudovala bakalářský obor Fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Během studií sbírala praktické zkušenosti v řadě ambulantních i lůžkových zařízeních, například v IKEMu, ve Vojenské nemocnici či sesterském zařízení CKP Dobřichovice.

Při práci je pro ni zásadní vytvořit bezpečný a otevřený prostor, ve kterém je možné rozvíjet se ve vnímání vlastního těla a pohybových možnostech. Ke každému ze svých pacientů přistupuje komplexně a individuálně s citem pro jeho konkrétní osobní potřeby. V terapiích klade důraz na aktivní přístup a samostatnost pacienta, především v dlouhodobém horizontu práce s vlastním tělem. Pracuje jak s dospělými, tak s dětmi školního věku.