MUDr. Blanka Keclíková

Vedoucí lékařka

MUDr. Blanka Keclíková je rehabilitační lékařka.

Lékařské studium ukončila na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studií pracovala jako sekundární lékařka na Klinice rehabilitačního lékařství na 1. LF UK a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na Albertově.