Mgr. Blanka Lebedová

Fyzioterapeutka

Blanka absolvovala bakalářské studium fyzioterapie na 3. LF UK v Praze a pokračovala magisterským studiem na FTVS UK v oboru somatopsychoterapie. Pracovala ve FNKV a  v několika rehabilitačních ambulantních zařízeních pro dospělé i děti a v rámci jedné z nich také spolupracovala s dětským stacionářem.

Kromě různých fyzioterapeutických směrů jí oslovil i přístup Montessori pedagogiky, jejíž hlavní motto: ‚Pomoz mi, abych to dokázal sám.‘ přenáší i do práce se svými klienty. Ráda proto staví svoji spolupráci s klienty na důvěře a společné snaze uplatnit terapeutické principy v běžném životě. V terapii se tak snaží nejen ovlivnit aktuální problém, ale podpořit i klientovu samostatnost v péči o sebe. Věnuje se především dětem od novorozeneckého věku, ale i dospělým pacientům.

Z fyzioterapeutických směrů je jí blízký funkční přístup C. Lewitové a posturální terapie na bázi vývojové kineziologie podle J. Čápové. Z konkrétních metod využívá Vojtovu reflexní lokomoci, měkké a mobilizační techniky (podle Prof. Lewita) a Bowenovu techniku, ve které se dál vzdělává.