Bc. Eliška Tichá

Fyzioterapeutka

Vystudovala obor fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Po studiu pracovala 2 roky ve Všeobecné fakultní nemocnici na Interním oddělení a na metabolické a plicní jednotce intenzivní péče, 2 měsíce pracovala na neurologické ambulanci na Albertově, kde se v rámci denního stacionáře učila intenzivně pracovat s neurologickými pacienty. Nyní již 2. rokem pracuje v CKP Roseta, kde se v rámci komplexní péče potkává s dospělými pacienty po úrazech i s chronickými obtížemi. V terapii využívá zejména vývojovou kineziologii, DNS profesora Koláře, prvky fyzioterapie funkce dle Clary Lewitové a ACT dle Palaščákové Špringrové, která pracuje s kojenci od narození do věku 3 let.

Mimo fyzioterapii se věnuje sportovní přípravě dětí v rámci FTVS kroužku Gymnathlon s dětmi od 4 do 9 let v různých skupinách. K fyzioterapii se dostala skrz veslování, kterému se závodně věnovala přes 10 let a které v současné době trénuje.