Mgr. Eva Pospíšilová

Lektorka

Mgr. Eva Pospíšilová je fyzioterapeutka. Studium absolvovala na 1. LF UK a FTVS UK. Již během studia zaměřovala svoji pozornost na psychosomatické vztahy v oblasti pohybového aparátu a problematiku vnímání těla. V rámci dalšího odborného vzdělávání ji nejvíce ovlivnila metoda Strukturální integrace a v oboru fyzioterapie Fyzioterapie funkce. Ta se stala platformou pro její práci s tělem.