Bc. Ing. Hana Plocková

Fyzioterapeutka

Obor fyzioterapie vystudovala na Ostravské univerzitě (Bc.). Během své praxe měla možnost pracovat na lůžkovém oddělení, ale i v ambulanci a se sportovci v RK Malvazinky a venkovské ambulanci v Týništi nad Orlicí.

Pracuje s klienty od náctiletých až po dospělé. Na fyzioterapii ji baví rozmanitost terapeutického přístupu a důležitost celistvého pohledu, jak po stránce fyzické, tak i psychické. Cení si důvěry, upřímnosti a podporuje aktivní spoluúčast klienta.

V terapii používá mobilizace a měkké techniky dle profesora Lewita, kineziotaping, metodu Ludmily Mojžíšové, prvky DNS, Vojtovu reflexní lokomoci, aj. Nyní rozšiřuje své vědomosti o viscerální manipulaci.