Mgr. Helena Kernerová

Fyzioterapeutka

Bakalářský obor Fyzioterapie vystudovala na FBMI ČVUT v Kladně. Své praktické zkušenosti sbírala ve Fakultní nemocnici Motol, kde se věnovala pacientům na ortopedii a traumatologii.

Nyní dokončuje magisterský obor Aplikované Fyzioterapie na UK FTVS a působí i na jednotce intenzivní péče chirurgické kliniky a kliniky anesteziologie-resuscitace ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

V terapii se nejčastěji zaměřuje na pacienty po operacích a úrazech. Ráda pracuje s jizvami a s manuální technikou viscerální manipulace. Terapii se snaží upravit pacientovi na míru dle jeho každodenního života a časových možností. Je mu v terapii průvodkyní a směruje ho na správnou cestu pomoci sám sobě od bolesti.

Je dlouholetou lektorkou kurzů první pomoci. Ráda pracuje také s dětmi, kterým se věnuje i ve volném čase ve skautském oddíle, a právě jejich zranění ji přivedly k fyzioterapii.