Mgr. Jan Maryška

Lektor

Mgr. Jan Maryška je fyzioterapeut, samostatný učitel Fyzioterapie funkce Bc. Clary Lewitové, praktikující léčitel hospodařící na podhorských lukách, směřující k soběstačnosti energetické
i potravinové. Otec čtyř dětí a děda tří vnoučků.
Ve fyzioterapeutické praxi pracuje 25 let, 11 let fyzioterapii učí. Založil a vede vzdělávací a terapeutické centrum Hájenka ve Vyšném u Českého Krumlova.