Jana Gosmanová

Masérka

Je absolventem akreditované masérské školy. Má osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání – masér ve zdravotnictví.
Absolvovala také speciální certifikované kurzy a vlastní certifikáty na uvolňovací techniky, problematiku beder a SI skloubení a manuální lymfatické masáže.

Při poskytování lymfatických masáží se věnuje celému tělu s důrazem na ošetření obličeje a hlavy, a to vše s výraznými kosmetickými a zdravotními účinky. Lymfatická masáž nejenže pomáhá ke vstřebávání otoků, ale přispívá k lepší regeneraci celého organismu, podporuje imunitní systém, detoxikaci a vede ke zklidnění nervové soustavy každého člověka.

Praxi získala v lázních Bechyně, na rehabilitační klinice Malvazinky a ve zdravotnickém zařízení v domově Sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové.
Vychází z postupů klasické masáže celého těla. Vnímá člověka jako celek a citlivě přistupuje k bolestem a problémům individuálně.
Ví, že práce maséra je odpovědná, přínosná a užitečná, a že působení masážních hmatů má velmi pozitivní vliv na člověka, na jeho tělo i psychiku.
Ve svém volném čase ráda cestuje, chodí po horách, čte, vzdělává se a věnuje se zdravé výživě a rovnováze těla a duše.