Mgr. Jana Hanibalová, DiS.

Lektorka

Ve fyzioterapeutické praxi se pohybuje od roku 1997, kdy nejprve pracovala jako fyzioterapeutka  s dětmi s vážnými tělesnými i smyslovými hendikepy. Později přešla do ambulantních zařízení, kde kromě dětí začala pracovat i s dospělými. Jejími klienty jsou tedy pacienti od 0 roků výše.

Při práci s kojenci a staršími dětmi je pro ni důležitá spolupráce s rodiči. Snaží se, aby prvotní psychomotoricky vývoj dítěte byl optimální pro další zdravý rozvoj pohybu a aby se více vědomě propojoval úzký vztah mezi rodičem a děťátkem. Využívá technik Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie (Vojtův princip), dále např. handling dle manželů Bobathových a senzomotoriku.

Kromě fyzioterapie se již 20 let věnuje také plavání s kojenci a většími dětmi.