Mgr. Jana Hanibalová, DiS.

Fyzioterapeutka

Umění fyzioterapie započala studiem na vyšší zdravotnické škole. Magisterské studium absolvovala na FTVS UK v oboru Speciální výchova zdravotně postižených. Ve fyzioterapeutické praxi se pohybuje od roku 1997, kdy nejprve pracovala jako fyzioterapeutka v Diakonii ČCE a s dětmi s vážnými tělesnými i smyslovými hendikepy. Později přešla do ambulantních zařízení, kde kromě dětí začala pracovat i s dospělými. Jejími klienty jsou tedy pacienti od 0 roků výše.

Při práci s kojenci a staršími dětmi je pro ni důležitá spolupráce s rodiči. Snaží se, aby prvotní psychomotoricky vývoj dítěte byl optimální pro další zdravý rozvoj pohybu a aby se více vědomě propojoval úzký vztah mezi rodičem a děťátkem. Využívá technik Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie (Vojtův princip), dále např. handling dle manželů Bobathových a senzomotoriku.

Při práci s většími dětmi a dospělými je její představa funkční terapie složena ze stávajícího trojlístku:

Vstup terapeuta svými technikami (například mobilizace a měkké techniky dle prof. Lewita a Mojžíšové, manuálni lymfodrenáž, tejpování);

Nalezení vhodných postupů, cvičení či korekce – zde využívá např. Mechanickou diagnostiku a terapii dle McKenziho, Akrální koaktivační terapii či senzomotoriku;

Aplikace těchto nově nabytých tělesných zážitků a dovedností do běžného života, vše s podporou psychosomatického přístupu.

Úspěch vidí nejen v tom, má-li pacient okamžitou úlevu, ale hlavně pokud i v budoucnu umí těchto zkušeností využít ve svůj prospěch, aniž by byl závislý na terapeutovi.